Menu:

Pojištění

Pro klienty nabízíme pojištění od pojišťovny UNION, Slovenská republika.

Od 1.11.2015 platí nové sazby pojištění.

Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů (územní platnost Evropa):

typ B: 24 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty

           55 Kč/osoba/den - příplatek pro sporty, včetně lyžování

 

- pojištění léčebných výloh: do výše 4 000 000 Kč

- pojištění storna zájezdu: choroba, úraz, živelná událost, trestný čin - 80% stornopoplatků

                                           úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby - 100% stornopoplatků

typ A30: 36 Kč/osoba/den - základní pojištění pro cesty

               72 Kč/osoba/den -  příplatek pro sporty, včetně lyžování

- pojištění léčebných výloh: do výše 7 000 000 Kč

- pojištění storna zájezdu: nemoc, úraz, živelná událost, trestní čin - 80% stornopoplatků

                                           úmrtí pojištěného, úmrtí blízské osoby - 100% stornopoplatků