Menu:

Skipasy

DENNÍ SKIPASY:                      Dospělý              Dítě          Mládež/Student   Senior

Skipasy: cena je uvedená v Eurech

1 denní                                      38,00                 22,00               33,00              36,50

1 a půl denní **                        66,50                 38,00               58,00              64,00

2 denní                                      74,00                 42,50               63,00              70,50

2 a půl denní **                        99,50                 57,00               86,50              95,50

3 denní                                     105,00                60,00               91,00            101,00

4 denní                                     136,50                78,50             118,50            131,00

5 denní                                     163,50                93,50             142,00            157,00

6 denní                                     187,50               108,00            162,50            180,00

7 denní                                     216,00               124,00            187,00            207,00

5/7 denní                                 177,50               101,50            153,50            170,00

** platí odpoledne a následující den (dny); platné od 12 hodin k prvnímu dni

HODINOVÉ JÍZDNÉ

3 hodiny jízdy                             33,00                19,50                 28,50         31,50

4 hodiny jízdy                             34,50                20,00                 30,00         33,00

5 hodn jízdy                               36,50                 21,00                 31,50         35,00

Poznámka:

Děti: ročník 2014 a mladší - zdarma

Děti: ročník 2013 - 2003

Mládež: ročník 2002 - 1999

Senioři: ročník 1953 a starší

Veškeré jízdenky se vydávají zásadně ve formě karty (záloha EUR 2,-). Vrácení zálohy u všech pokladen a v turistických zařízeních na Hochkaru a v Göstlingu (rovněž na čerpacích stanicích).

Vrácení peněz při nehodě či nemoci: při nehodě či nemoci mohou být na základě vystaveného lékařského potvrzení peníze vráceny. Lyžařský pas musí být vrácen do 10 hodin dopoledne na hlavní pokladnu. Rodinným příslušníkům, kteří se zraněným / nemocným předčasně odjíždějí se peníze nevracejí. Dobou užívání se rozumí doba ode dne vystavení pasu do dne jeho vrácení zpět na pokladnu. V případě denních a hodinových jízdenek se peníze nevracejí. 

Hlavní pokladny: stanice mýtného Lassing, tel.: 0043-7484-7202. Výdej lístků pro osobní vozidla u přepážky pro osobní automobily, odbavení autobusů u zvláštní přepážky pro autobusy. Údolní stanice lanovky Hochkar, tel.: 0043-7484-7214 (automat na fotografie).

Otevírací doba:

Stanice mýtného Lassing                   7.30 - 17.00 hod.

Údolní stanice lanovky Hochkar         8.00 - 16.30 hod.

Předprodej na další den:                   od 15.00 hod