Menu:

Za poznáním

Kouzelná hora Semmering a blízké okolí

panensky nedotknutá příroda na pomezí Dolního Rakouska a Štýrska

22.9.-23.9.2018

GAMING - LUNZ AM SEE - LUNZER SEE - LACKENHOF - VELKÝ ÖTSCHER – ERLAUFSEE – MARIAZELL – SEMMERING – REICHENAU – RAX - MALÝ HÖLLENTAL

Cena: 2 990,- Kč

Cena zahrnuje
dopravu klim. autobusem, 1x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 1x polopenze, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje
vstupy do navštívených objektů.

Příplatky
1lůžkový pokoj – 690 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

1. den
Odjezd z Brna v ranních hodinách (další nástupní místa za příplatek 300,- Kč, od 6 osob na trase: Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav). Naší první zastávkou bude kartuziánský klášter GAMING, jeden z největších a nejstarších klášterů ve střední Evropě. Přes 452 let zde žili mniši kartuziáni, kterým se říkalo i „bílí mniši“. Od roku 2008 je zde provozován i hostinský pivovar, který společně navštívíme a ochutnáme místní vynikající pivo. Dále budeme pokračovat do LUNZ AM SEE, městečka, které leží na březích řeky Ois. Místní renesanční zámek Amonhaus mnozí považují za jednu z nejkrásnějších renesančních staveb Rakouska. Následně se vydáme k LUNZER SEE na úpatí hory Dürrenstein a odtud přejedeme do oblíbeného letoviska LACKENHOF, které se nachází v Ybbstalských Alpách, na protilehlých svazích dvou hor: Malého a Velkého Ötscheru. Sedačkovou lanovkou se přiblížíme k vrcholu nejvyšší hory Dolního Rakouska – VELKÉHO ÖTSCHERU (1 893 m). Vystoupíme ve výšce 1 418 m u chaty Ötscherhaus a po panoramatickém kochání se okolní krajinou se lanovkou přepravíme zpět do Lackenhofu, kde se ve večerních hodinách ubytujeme.
2. den
Po snídani se vydáme na cestu do oblasti Semmeringu. Krátce se zastavíme u přírodního klenotu - jezera ERLAUFSEE a také v nejvýznamnějším poutním místě Rakouska MARIAZELL. Poté přejedeme do „Kouzelné hory“ SEMMERINGU. Projdeme se horským střediskem, vystoupáme na dřevěnou vyhlídku s překrásnými výhledy na údolí Mürztal, přes které vede mimo jiné železnice Ing. Karla von Ghega (UNESCO). Budeme okouzleni krásou přírody s panoramatem zasněžených horských velikánů Schneeberg, Rax a Schneealpe. Poté přejedeme do REICHENAU, odkud budeme mít možnost podniknout výjezd kabinkovou lanovkou na RAX nebo absolvujeme lehkou turistiku soutěskou v údolí řeky Schwarzy, tzv. MALÝM HÖLLENTALEM. Cesta vede z části úzkým kaňonem, který je obehnaný vysokými vápencovými skalisky, voda je zde tak čistá a průzračná, že od 18. století slouží jako hlavní zdroj pitné vody pro Vídeň a okolí. Trasu dlouhou cca 4-6 km absolvujeme relaxačním tempem, je vhodná pro celou rodinu. Poté se vydáme na cestu do ČR, příjezd do Brna ve večerních hodinách.