Menu:

Adventní zájezdy

Advent v Solné komoře a Salcburku
 
Termín: 1.12.-2.12.
Cena: 2.990,- Kč 
 
WOLFGANGSEE • ST. WOLFGANG • ST. GILGEN • OBERNDORF • SALCBURK • HELLBRUNN
 
Program zájezdu:
1. DEN: V ranních hodinách odjedeme z Brna (další nástupní místa: Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav,...od 6 osob za příplatek) a zamíříme do Solné Komory. Tentokrát si vybereme jezero Wolfgangsee, abychom absolvovali adventní plavbu (cca 8 €). V městečku St. Wolfgang nás přivítá symbol adventu – 19 metrů vysoká plovoucí lucerna. Po připlutí do Mozartova městečka St. Gilgen nás čeká Advent na ledě. Co je romantičtější než projíždět se vánočním trhem po ledové ploše? Cestou na ubytování v okolí Salcburku se zastavíme v Oberndorfu, kde jako magnet přitahuje návštěvníky kaplička, kde poprvé zazněla v roce 1818 vánoční píseň „Tichá noc“. A tak se i my ponoříme do kouzla vánočních koled třeba s punčem nebo šálkem svařeného vína na adventním trhu přímo před touto kaplí. Ubytování, možnost večeře.
2. DEN: Po snídani odjedeme do Salcburku, kde se necháme unášet vánoční atmosférou. Během prohlídky historického centra města navštívíme i věhlasné vánoční trhy na náměstí Mirabellplatz, součástí těchto trhů je i bohatý hudební a zábavný program. V době osobního volna můžeme navštívit adventní trhy na nádvoří pevnosti Hohensalzburg. V romantických kulisách středověké pevnosti vysoko nad Salcburkem na nás čeká mnoho stánků s výrobky domácích uměleckých řemesel a různorodý kulturní program. Před odjezdem se ještě zastavíme na překrásném nádvoří zámku Hellbrunn, které je v době předvánoční lemováno hořícími pochodněmi. Do Brna přijedeme před půlnocí.
 
CENA ZAHRNUJE
• dopravu autobusem
• 1× ubytování ve 2lůžkových pokojích s přísluš.
• 1× snídani
• průvodcovské služby
 
PŘÍPLATKY
• jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 400,- Kč
• 1x večeře (os/pobyt) - 380,- Kč
• pojištění léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 116,- Kč
 
Jednodenní adventní Vídeň
 
Termín: 1.12. a 22.12.
Cena: 590,- Kč
 
Program zájezdu:
Procházka svátečně vyzdobeným městem s návštěvou vánočních trhů. Nejprve navštívíme malebný vánoční trh u letního sídla Habsburků zámku Schönbrunn, poté odjezd na Maria-Theresien Platz, procházkou přes Hofburg přejdeme na Štěpánské náměstí, dále přes trhy na AmHof a Frayungu na Christkindlmarkt, největší a nevyzdobenější vánoční trh před vídeňskou radnicí, vše s doprovodem průvodce. Na tyto dny máme zajištěn vjezd do centra Vídně.
 
Cena zahrnuje: dopravu lux. autokarem MAN s WC, klimatizací, videem a možností občerstvení v Kč, služby průvodce, pojištění CK dle zákona, komplexní cestovní pojištění.
Cena nezahrnuje: vstupné
 
Odjezová místa: Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav
 
Jednodenní adventní Budapešť
 
Termín: 8.12.
Cena: 850,- Kč
 
Program zájezdu:
Prohlídka města s průvodcem – Budín – Hradní vrch, Rybářské Bašty, Matyášův chrám, tržnice – zde možnost nákupu tradičních maďarských specialit. Dále okruh městem po památkách, sváteční odpoledne a podvečer na vánočním jarmarku u chrámu sv. Štěpána a na náměstí Vörösmart.
 
Cena zahrnuje: dopravu lux. autokarem MAN s WC, klimatizací, videem a možností občerstvení v Kč, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb., komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné
 
Odjezová místa: Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice, Hodonín, Břeclav
 
Jednodenní adventní Krakov
 
Termín: 15.12.
Cena: 880,- Kč
 
Program zájezdu:
V ranních hodinách odjezd do Polska, po příjezdu do Krakowa absolvujete pěší procházku historickým centrem Starého Města, zhlédnete královský hrad Wawel, katedrálu, starobylé židovské město Kazimier, dnes součást Krakowa s mnoha synagogami a se starýmžidovským hřbitovem. Možnost návštěvy sbírek Muzea Czartoryských, které kromě mnoha dalších uměleckých pokladů obsahují i slavný obraz Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinciho. V odpoledních hodinách návštěva vyhlášených vánočních trhů na Glownem Rynku. V podvečer odjezd domů.
 
Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce, cestovní pojištění včetně storna zájezdu
Cena nezahrnuje: vstupné
 
Odjezová místa: Uherské Hradiště a Zlín